Praktijk voor Acupunctuur Arno Roelofs
 
 Brouwersgracht 270 A, 1013 HG Amsterdam, 0204273769 

Esoterische Acupunctuur

Arno Roelofs geeft ook behandelingen volgens de Esoterische Acupunctuur.
De Esoterische Acupunctuur is afkomstig van Mikio Sankey. Het is een nieuwe vorm van Acupunctuur die gericht is ons bewustzijn te vergroten; ons op een hogere frequentie te brengen. Deze vorm van Acupunctuur gaat samen met meditatie en visualisaties. Het is belangrijk zelf dagelijks te mediteren.
Volgens Mikio Sankey is juist in de huidige tijd deze informatie doorgegeven omdat ons bewustzijn eraan toe is versneld te groeien. De energieën van de nieuwe tijd (het Waterman tijdperk) zijn zeer sterk en de oorzaak van de schijnbare chaos om ons heen. Toch zijn het de voortekenen van een tijdperk van vrede en samen delen
.  

Wat is Esoterie?
De Esoterie is o.a. gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey. Alice Bailey zegt haar informatie te hebben van één van “de meesters van wijsheid” die ook de Geheime leer via Helena P. Blavatsky heeft doorgegeven. Deze boeken gaan over bewustzijnsuitbreiding; over het bewust worden van ons Hoger Zelf of Ziel. Volgens deze leer zijn wij als mens nog maar weinig bewust van het wezen dat we werkelijk zijn. Dit Hoger Zelf bevindt zich op een hogere frequentie die we niet meteen kunnen bereiken. 

Onze persoonlijkheid is opgebouwd uit de volgende meerdere lagen of frequenties:

Fysieke lichaam,
Etherische of energetisch lichaam,
Emotionele- of astraallichaam,
Denk- of mentaal lichaam. 

Daarboven bevinden zich nog veel fijnere gebieden waar zich ons Hoger Zelf of Ziel bevindt. Dit is het wezen wat we werkelijk zijn of zouden moeten worden. Volgens de Esoterie is de menselijke evolutie er momenteel op gericht dat wij onze persoonlijkheid zodanig verfijnen dat ons Hoger Zelf zich kan manifesteren zoals hij werkelijk is. Momenteel gebeurt dit, als het al plaatsvindt bij het overgrote deel van de mensheid op een vervormde wijze.

Opbouwen Antahkarana
De Esoterische Acupunctuur helpt mee aan deze manifestatie van het Hoger Zelf. Het contact tussen de persoonlijkheid en de Ziel kan alleen doordat we een brug bouwen. Deze brug of het Antahkarana wordt vergeleken met de Jacobs Ladder. Het Antahkarana is een resonantie veld dat bewust moet worden gebouwd door meditatie en visualisatie. De Esoterische Acupunctuur versnelt dit proces aanzienlijk.

Verschil Klassieke- en Esoterische Acupunctuur
Het gaat hier dus om het verfijnen van je frequentie. De Klassieke Acupunctuur werkt via het etherische lichaam. De Esoterische Acupunctuur werkt op alle frequenties of lichamen boven het etherische en helpt daarmee de totale mens zodanig te verfijnen dat hij de Ziel wordt.

Meditatie, de “Stem van de Stilte”
De behandelingen zullen gepaard gaan met meditatie en visualisaties. Het is belangrijk dat je dat ook zelf dagelijks doet. Het tot rust brengen van ons denken is heel belangrijk voor het toelaten van een hogere frequentie. Deze hogere frequentie is volgens de Chinezen een onderdeel van de hart-energie of Shen. Deze verfijnde Shen is Liefde en Compassie. Deze is van een zeer fijne frequentie waarmee we alleen kunnen resoneren als ons denken tot rust is gekomen. Zij komt immers van een gebied dat hoger is dan ons denken. Deze stilte is noodzakelijk om te kunnen luisteren naar de Stem van de Ziel. Zoals de esoterie het noemt luisteren naar “de Stem van de Stilte”.


 
 
 
 
Opbellen
E-mail